Antall besøkande

website hit counter
website hit counters

 

Vi som har barn med spesielle behov kan av og til stå litt fast og trenge litt råd og hjelp på veien. Då kan vi henvende oss til andre i samme situasjon og/eller etatar som har til oppgåve å gjere kvardagen enklare for oss ved å hjelpe oss med å finne løysingar.

Under ser du at eg har lista opp nokre brukarorganisasjonar, og nokre viktige ting som kan være lurt å få med seg.

hjelpende hånd

Brukarorganisasjonar og viktige websider

www.craniofacial.no

Norsk Craniofacial Forening
- her kan du kome i kontakt med fleire familiar som har Apert syndrom

Link til Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnosar.

Link til Craniofacialt team sine websider

Rikshospitalet har et eget Craniofacialt team som tar seg av craniofaciale misdannelser. Les om dei her.

www.tako.no

Landsdekkende senter for oral helse ved sjeldne medisinske tilstandar

www.rarelink.no

Nordisk lenkesamling og kontaktmuligheter for sjeldne og lite kjente diagnosar

www.ffo.no

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

www.apert.org

Les om Teeter og henna vennar som har forskjellige craniofaciale syndrom.

www.bufetat.no

Barne- ungdoms- og familieetaten

www.familienettet.no

Familienettet for familier med barn som har nedsatt funksjonsevne og/eller kronisk sykdom.
- En kanal for informasjon om rettigheter, tilbud og aktiviteter
- En kanal for å finne frem til ulike brukerorganisasjoner
- En kanal for utveksling av erfaringer
- En kanal for å formidle kunnskap om disse familienes hverdag

www.frambu.no

Senter for sjeldne funksjonshemminger

www.thecraniofacialcenter.com

Craniofacialt center, Dallas Texas
- les om korleis dei behandlar Apert barn der. Spesielt syns eg det var spennende å lese om finger- og fotoperasjonane

Nyttige tips:

 

Les brosjyren “Søsken i fokus”

Brosjyre over rettigheter for oss som har barn med spesielle behov

Påmelding til samlivskurset “- Hva med oss?”

«Hva med oss?» er et nasjonalt tilbud om samlivskurs til foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne. Kurset er en møteplass der foreldre kan få dele erfaringer og opplevelser, aktuell kunnskap og fakta om livet i slike familiesituasjoner.

Dann en ansvarsgruppe - les mer om det her...

For barn, unge og voksne med sammensatte vansker og behov, er det hensiktsmessig å etablere en ansvarsgruppe.

www.barnehabilitering.net/

Målgrupper for barnehabiliteringstjenesten er barn og ungdom med medfødte eller tidlig ervervede funksjonshemninger, og andre barn med behov for tverrfaglig habiliteringstjenester på spesialistnivå.

Hjelpestønad fra Nav

Du kan få hjelpestønad dersom du har et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom, skade eller en medfødt funksjonshemming.

Grunnstønad fra Nav

Grunnstønad kan gis til å dekke - helt eller delvis - ekstrautgifter som er oppstått på grunn av en lidelse.

Omsorgspenger fra Nav

Arbeidstaker som har omsorg for barn under 12 år, har rett til omsorgspenger under fravær fra arbeidet når barnet er sykt. Det samme gjelder dersom arbeidstakeren må være borte fra arbeidet fordi den som har det daglige barnetilsynet er syk.

Pleiepenger fra Nav

Pleiepenger kan gis når barn er innlagt i helseinstitusjon eller er behandlet poliklinisk, når barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie.

Opplæringspenger fra Nav

Den eller de som har omsorgen for langvarig syke eller funksjonshemmede barn og som må delta på kurs eller annen opplæring ved godkjent helseinstitusjon for å kunne ta seg av og behandle barnet.

Rettigheter og temaside for familier med stort hjelpebehov

Familier som har barn med sjeldne og lite kjente diagnoser har ofte et stort hjelpebehov og kan trenge mange ulike hjelpetiltak og økonomiske støtteordninger. Det kan både være vanskelig og tidkrevende å finne ut hvilke rettigheter man har. Les meir her.

MERK:
Det kan av og til vere vanskelig å vedlikeholde ekstene linkar, så hvis du oppdager at en link ikkje fører deg dit du skal er det fint om du gir oss tilbakemelding på dette slik at vi kan få retta opp nettadressa det linkast til.

[Heim] [På sjukehuset] [Heimkomst] [Familia mi] [Vennar] [Min logg] [Om Apert] [Linkar] [Gjestebok] [Kontakt oss]